Fomentar l'interès per la ciència i fer-la, propera, atractiva, i entenedora.

Piscicultura rural a l’Amazònia Boliviana precolombina


16 d’octubre - 19.30 h.

Molt abans de l’arribada dels europeus a l’Amazònia, els seus habitants havie desenvolupat sistemes de reproducció de peixos en captivitat. Els treballs de recerca del CEAM (Centre d’Estudis Amazònics), no només ho han evidenciat, sinó que estan treballant per tornar-ho a posar en funcionament.

A càrrec de: Jordi Pasqual Sala, director d'Hoyam a Bolívia
Cicle de conferències de l’Amazonia Boliviana