Fomentar l'interès per la ciència i fer-la, propera, atractiva, i entenedora.

EL “CAMINO DE LA SERPIENTE”: XAMANISME I AYAHUASCA

27 novembre - hora: 19.30h

Conferència

La ingesta d’ayahuasca provoca visions que permeten el contacte amb móns invisibles sense perdre la comunicació amb el món ordinari. En els rituals de curació de totes les cultures amazòniques, el xaman visiona la malaltia i cura el mal extraient petits objectes de la boca. L'aiahuasca només ha sobreviscut en el seu marc xamànic en les ètnies menys aculturades, però la pràctica s'ha estès en ambients urbans i ha dat naixement a agrupacions místiques o esglésies cristianes similars al gnosticisme dels cristians primitius.
Segurament donarà naixement a un nou corrent interètnic, que com en el passat donarà lloc a una cosmovisió que engloba la vida política, social, familiar i individual.

A càrrec de: Pep Barba i Formosa, sociòleg i president del Centre d’Estudis Amazònics

Organitzat amb: CEAM

Passi de vídeo del líder indígena Gregorio Mirabal a les jornades “Les Veus de l’Amazònia”