Fomentar l'interès per la ciència i fer-la, propera, atractiva, i entenedora.

Ciència de pel·lícula

dijous 29 de gener de 2009 – 18,00 h.
Presentació

Presentem un fons de pel·lícules que aborden temàtiques científiques (en un sentit ampli), amb el comentari d’especialistes. Amb el contingut de les xerrades fetes al CC Sant Josep i una postproducció, s'edita en format DVD i pel·lícula i comentari passen al servei de préstec de la xarxa de biblioteques, a disposició de tothom.

Organitzat amb la Xarxa de Biblioteques