Fomentar l'interès per la ciència i fer-la, propera, atractiva, i entenedora.

La Física i els superheroisdijous,7 de maig de 2009 – 19.30 h.

Xerrada


Amb les lleis de Newton de la mecànica, les tres lleis de la termodinàmica o els principis de la mecànica quàntica, entre d'altres, es poden respondre a preguntes com: què succeeix quan en Flash frena de cop?, o quina era la gravetat al planeta originari de Superman?. També es podrà donar resposta a un dels temes més controvertits de l'univers Marvel: com va morir Gwen Stacy, per la caiguda des de dalt del pont o per la xarxa d'Spiderman? A càrrec de la Jordi Ojeda, doctor enginyer industrial, codirector del projecte "Còmics, ciència i tecnologia". Càtedra Unesco de Tècnica i Cultura. UPC. En el col·loqui s'usarà com a referència les pel·lícules "X Men", per la qualcosa és interessant, però no imprescindible, haver-les vist. ENTRADA LLIURE