Fomentar l'interès per la ciència i fer-la, propera, atractiva, i entenedora.

Com identificar un homínid

De l'11 al 30 denovembre.
Taller.

Taller divulgatiu sobre evolució humana que ens permetrà conèixer quina és la nostra línia evolutiva i perquè ens férem humans. Treballant amb reproduccions de cranis d'homínids,aprendrem a reconèixer pels seus trets morfològics, de quina espècie es tracta. Una vegada reconeguda, ens traslladarem a l'entorn on vivien i recordarem quines circumstàncies van produir-se durant el procés d'hominització.
Aquest taller està vinculat a la visita guiada a l’exposició.

Preu: 70 € (grup)

Organitza: Homínid Projectes Culturals.