Fomentar l'interès per la ciència i fer-la, propera, atractiva, i entenedora.

Evolució: el camí a la perfecció?

dimecres, 2 de desembre. 19.30h
Conferència

Com a humans antropocèntrics que som, sempre hem tingut la idea que som l'últim esglaó en l'evolució de les espècies, però és així? Els organismes han evolucionat al llarg de milions d'anys per arribar a una millora de l’espècie? Quins mecanismes actuen sobre els éssers vius perquè aquests canvis es produeixin? Hi ha mutacions atzaroses o selecció natural? Són canvis graduals o canvis abruptes? És l’eugenèsia un sistema èticament acceptable per millorar l'espècie? Qualsevol espècie, inclosa la nostra? I la teoria del disseny intel·ligent, és una hipòtesi plausible?

Ponent: Gustavo Llorente, professor titular del Departament de Biologia Animal de la Facultat de Biologia, UB.