Fomentar l'interès per la ciència i fer-la, propera, atractiva, i entenedora.

Deu afirmacions sobre el canvi climàtic.

dimecres, 17 de febrer de 2010 a les 19.30 h.
Conferència

L'escalfament global és ja una nova realitat. És el principal repte ambiental al que ens enfrontem en el present segle, però, sobretot, és un problema de creixement econòmic i de desigualtat entre els pobles. Es presentarà, a manera de catàleg, deu aspectes diferents de la problemàtica.
Ponent: Javier Martin Vide, Catedràtic de Geografia Física de la Universitat de Barcelona, especialista en Climatologia.