Fomentar l'interès per la ciència i fer-la, propera, atractiva, i entenedora.

X-Men

Dimecres , 14 d'abril de 2010, , 19’30 h.
Projecció.
Amb comentaris de Jordi Ojeda, doctor enginyer industrial, codirector del projecte “Còmics, ciència i tecnologia”. Càtedra Unesco de Tècnica i Cultura. UPC.