Fomentar l'interès per la ciència i fer-la, propera, atractiva, i entenedora.

15a Setmana de la Ciència.

Del 12 al 22 del proper mes de novembre se celebra la 15a edició de la Setmana de la Ciència.

Amb motiu de la celebració de l’Any Internacional de la Biodiversitat i de l’Any Internacional de l’Apropament de les Cultures es proposen un seguit d’ activitats relacionades amb aquestes temàtiques. Cal dir, però, que totes les activitats relacionades amb la ciència i la tecnologia també tenen cabuda dins el programa de la Setmana de la Ciència.