Fomentar l'interès per la ciència i fer-la, propera, atractiva, i entenedora.

Diversitat lingüística. Les llengües de la ciutat

dimecres, 17 de novembre de 2010, 19.30 h.
Exposició de diversitat lingüística i conferència.

Conferència: Per què tantes llengües? Arguments per a la diversitat lingüística. A càrrec de Pere Comelles.

Per mostrar la varietat de llengües que conviuen a la nostra ciutat, es llegirà un fragment d’un poema de Joan Maragall en algunes de les diverses llengües que es parlen a l’Hospitalet. Per mostrar també la diversitat d'una mateixa llengua, se'n farà la lectura en les principals variants dialectals del català.

Al mateix temps es farà una exposició de la transcripció de cada un dels textos en la seva cal·ligrafia original.

Organitzat amb el CNL de l'Hospitalet.

Activitat dins dels actes de la Setmana de la Ciència 2010.