Fomentar l'interès per la ciència i fer-la, propera, atractiva, i entenedora.

Visita al clavegueram de Barcelona

Dimecres 15 de desembre, de 2010, a les 18,15
Sortida del Centre Cultural Sant Josep

Visita al clavegueram de Barcelona.


El clavegueram és un dels serveis urbans més desconeguts. El clavegueram de Barcelona dóna servei, aproximadament, a 1.600.000 habitants de la ciutat. El 70% del clavegueram de Barcelona és visitable i l'Ajuntament ofereix la possibilitat de poder-lo conèixer i així descobrir tot allò que hi passa Els col·lectors, que en aquest tram són de dimensions de túnels i d'una alçada d'uns 2 metres, es troben il·luminants i amb voreres per caminar entre l'aigua residual que ve de les cases. Tindrem l'oportunitat de veure com és una ciutat per sota i rebrem explicacions d’un guia sobre el funcionament i les característiques de la xarxa per tal que totes les aigües, tant residuals com pluvials, circulin sense problemes.