Fomentar l'interès per la ciència i fer-la, propera, atractiva, i entenedora.

Cervell femení - cervell masculí, existeixen raons biològiques per a la discriminació?

dimecres, 9 de març de 2011, 19.30 h
Conferència.


Gràcies a les tècniques de neuroimatge, els científics han descobert que les àrees que s'activen en el cervell de cada sexe són molt diferents.

Partint de la premissa que homes i dones pensem i actuem de manera diferent, hi ha més similituds o més diferències? És cert que les dones son més vulnerables a la depressió? o que els homes tenen més tendència a la violència? Quin paper juguen les influències hormonals i la conducta sexual i social entre ambdós sexes?

A càrrec de Mara Dierssen, neurobiòloga, investigadora i lider del grup de Genètica del Comportament del Centre de Regulació Genòmica (CRG)

Aquesta activitat està organitzada amb el CAID, en el marc de la celebració del dia internacional de la dona.