Fomentar l'interès per la ciència i fer-la, propera, atractiva, i entenedora.

Evolució molecular del cosmos


dimecres, 30 de març de 2011, 19.30 h.
Conferència.


Fins avui s’han descobert 151 especies químiques en el MIE (Medi interestel•lar), i els entorns circumestel•lars, molts dels quals han estat detectats en discs protoplanetaris i cometes. La majoria de les molècules interestel•lars existeixen en quantitats inferiors a la centmil•lèsima part, de la més abundant, l’hidrogen molecular o H2. L’estudi detallat d’aquests compostos en porta el coneixement de la formació dels sistemes planetaris i de retruc de la pròpia vida. En aquesta conferència, acostem els últims descobriments tant els de l’espai profund, com els que s’han descobert en objectes propers a la Terra: Tità, Enceladus (unes llunes de Saturn), Mart o la Terra. Una conferència de 55 minuts, amb imatges i seqüències A càrrec de Joan Pujol, Univers Quark