Fomentar l'interès per la ciència i fer-la, propera, atractiva, i entenedora.

E=mc2 i el folklore científic

dimecres, 27 d'abril de 2011, a les 19.30 h
Conferència.

Aquesta equació és probablement una de les més reconegudes i utilitzades per referir-nos a la tasca científica, va sovint associada a la imatge d’Albert Einstein, el seu creador. Però què significa realment? En quins àmbits tecnològics s’aplica? Per què aquesta expressió s’ha convertit en una icona tant popular?
La Relativitat és la ciència dels objectes que es mouen molt i molt ràpid. Ara bé, per entendre la Relativitat cal aparcar els prejudicis, ja que com d’altres teories del segle passat, es caracteritza per un allunyament del sentit comú i un trencament amb la visió clàssica del món.
A càrrec de Mercè Feliu, llicenciada en Física per l’UAB, màster en Didàctica de les Ciències Experimentals