Fomentar l'interès per la ciència i fer-la, propera, atractiva, i entenedora.

Nanotecnologia: què és i on es pot aplicar ?

Conferència.
dimecres, 22 de juny, a les 19.30 h.

El prefix nano s’utilitza en ciència i tecnologia, per referir-se a sistemes o processos que tenen lloc a escala minúscula. De fet un nanòmetre és la mil milionèsima part d’un metre.
És difícil imaginar-nos com i de quina manera es pot treballar a escala tant petita, quina tecnologia es fa servir, quins ginys es poden crear... i sobretot quins camps d’aplicació són possibles i quins són encara ciència ficció.
La nanotecnologia és una àrea de coneixement nova i en creixent expansió, que ben aviat ocuparà la nostra vida quotidiana.

A càrrec d’ Antoni Homs, doctor en enginyeria biomèdica, investigador del Grup de Nanobioingenieria de l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) .