Fomentar l'interès per la ciència i fer-la, propera, atractiva, i entenedora.

Un passeig per la història del nostre calendari

dimecres, 8 de juny, a les 19.30 h
Conferència

Ens desplacem físicament per la geografia que ens envolta però naveguem pel temps en el qual estem inexorablement submergits. Imaginem-nos un món amb quantitats però sense números, amb magnituds però sense mesures, amb temps però sense calendaris... resultaria difícil de viure-hi!

Els nostres avantpassats varen haver d’inventar sistemes per ordenar les seves activitats en relació al temps, per conèixer i anticipar la repetició periòdica de fenòmens naturals. Així varen néixer els calendaris.
Diverses cultures, en diversos temps, han creat calendaris diversos. Nosaltres centrarem l’atenció en l’origen del nostre calendari tot resseguint els seus antecedents i observant com, progressivament, decimal a decimal, s’ha anat aconseguint ajustar amb més precisió l’any d’ús social a l’any real.

A càrrec d’ Anton Aubanell Pou, Llicenciat en Matemàtiques, professor de Matemàtiques a secundària i de Didàctica de les Matemàtiques a la Universitat de Barcelona. Responsable del CREAMAT (Centre de recursos per ensenyar i aprendre matemàtiques).