Fomentar l'interès per la ciència i fer-la, propera, atractiva, i entenedora.

Visita al Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB)

dimarts, 8 de novembre, 2011, a les 16.00 h
visita comentada


El PRBB, una iniciativa de la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra (UPF), és una gran infraestructura científica, en connexió física amb l'Hospital del Mar de Barcelona, que aplega sis centres públics de recerca estretament coordinats entre si. Alguns dels seus objectius són generar nou coneixement en l’àmbit de les ciències de la salut i de la vida a partir de la recerca, transferir la tecnologia i coneixement cap al món de l’empresa, entre d'altres.

En aquesta visita, s'explicarà què és el Centre de Recerca Biomèdica, quins centres el formen i quines línies de recerca es desenvolupen. A continuació, es visitarà la Unitat de Seqüenciació, on s'explicarà en què consisteix la seqüenciació genètica, i es podran veure les màquines emprades per a tal finalitat. Finalment farem una passejada per altres espais de l'edifici.