Fomentar l'interès per la ciència i fer-la, propera, atractiva, i entenedora.

La ciència de la invisibilitat: de l'home invisible a Harry Potter

Conferència:
dimecres, 28 de març, de 2012, 19.30 h.
Per a poder explicar la invisibilitat, primer s’ha de parlar de la visibilitat. Per què un cos és visible?.


Fer invisible un objecte ha estat un somni de la humanitat, des de Perseu, que posseïa un casc que el feia desaparèixer als ulls dels seus enemics, L’Home Invisible de H.G.Wells, les naus espacials de Star Trekt... fins a la capa d’invisibilitat de Harry Potter. Tècnicament, es podria fer invisible un objecte qualsevol si es pogués fer circular la llum al seu voltant, sense absorbir-la ni reflectir-la. D’aquesta manera no podríem veure l’objecte, ja que la llum senzillament el rodejaria i, en mirar-lo, només veuríem el que hi ha darrera.

Un grup de físics de la Universitat Autònoma de Barcelona han dissenyat una superfície capaç de fer "relliscar" la llum, de tal manera que cap observador no pot detectar ni la capa ni allò que hi ha al darrera.

A càrrec d’Alvar Sànchez, catedràtic del departament de física de la UAB.