Fomentar l'interès per la ciència i fer-la, propera, atractiva, i entenedora.

Les olors i els perfums

Conferència
dimecres, 18 d'abril de 2012, 19.30 h

Segons la teoria de l’olor desenvolupada per Luca Turin al 1985, l’olor d’una substància es determinada per les freqüències de vibració de les seves molècules. També planteja que existeixen set olors anomenades primàries. Aquestes olors són: olor camforada, moscada, floral, mentol, etèria, picant i pútrida. Altres olors se’ls pot considerar derivats i combinats d’aquest, per exemple l’olor afruitada és la combinació de l’olor floral, mentol i etèria.


La nostra capacitat per apreciar les diferencies entre els olors ve donada per l’existència en el nostre nas de receptors olfactius. A escala molecular es creu que els receptor olfactius són depressions d’uns mida i forma concreta, cadascuna d’aquestes depressions és capaç d’acceptar una molècula d’un determinada grandària i forma. Aquest acoblament condueix a la percepció d’una determinada olor.

Els perfums es creen a partir d’essències compostes generalment a partir de la combinació de diverses substàncies aromàtiques, generalment flors i també d’altres d’origen animal. Aquestes substàncies associades a altres elements amb una alta volatilitat es caracteritzen per excitar els terminals nerviosos de les papil·les olfactives quan passen a forma gasosa i ens creen una agradable sensació.

A càrrec de Rosa Maria Melià, professora de l’IES Infanta Isabel i presidenta de l’Associació de professors de Física i Química de Catalunya.