Fomentar l'interès per la ciència i fer-la, propera, atractiva, i entenedora.

Matemàtiques i cervell


Dimecres, 15 de maig, de 2013  a les 19.30 h
Lloc: Centre Cultural Sant Josep
Conferència:

“Matemàtiques i cervell”

Com processa el nostre cervell les operacions matemàtiques? Poden sumar, els animals? En quin moment els nens entenen el concepte de “nombre”? Les matemàtiques constitueixen una de les disciplines més admirades i importants de l’activitat humana i el progrés d’aquesta matèria d’estudi ha estat clau en el
desenvolupament d’altres ciències experimentals.
En aquesta xerrada discutirem els mecanismes psicològics que expliquen com i per què som capaços de fer raonaments matemàtics, i també els avanços més recents en l’estudi de la relació entre matemàtiques i cervell. Intentarem entendre quines capacitats matemàtiques són pròpiament humanes i quines són compartides amb altres animals, de quina manera els nens desenvolupen els conceptes relacionats amb les operacions matemàtiques i quins mecanismes neuronals ens ajuden a fer càlculs complexos.

A càrrec de Josep Marco, llicenciat en física i doctor en neurociències; investigador del grup de Cognició i Plasticitat Cerebral de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL).

Organitzada amb l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL)