Fomentar l'interès per la ciència i fer-la, propera, atractiva, i entenedora.

Sobre Ferran Sunyer

Dimecres, 19 de juny, de 2013 a les 19.30 h
Lloc: Centre Cultural Sant Josep
Organitzat amb la Xarxa de Biblioteques de l’Hospitalet
Conferència

Màrius Serra ha escrit una novel·la que recrea lliurement el peculiar entorn familiar del matemàtic figuerenc Ferran Sunyer i Balaguer (Figueres, 1912 – Barcelona, 1967), tetraplègic i autodidacte, que va assolir projecció internacional malgrat les seves limitacions físiques i els entrebancs de la universitat franquista.
Farem doncs un maridatge entre la literatura i les matemàtiques.

A càrrec de Màrius Serra, escriptor, guanyador del premi Sant Jordi amb la novel·la Plans de futur.