Fomentar l'interès per la ciència i fer-la, propera, atractiva, i entenedora.

“Art, cervell i percepció”

Dijous, 13 de març de 2014, a les 19.30 h
Centre Cultural Sant Josep
Av. Isabel la Catòlica, 32
L'Hospitalet de Llobregat.

Exposició - Inauguració

Del 13 de març al 30 d'abril de 2014
La realitat es correspon amb la representació cognitiva que té l’ésser humà, o el món cognitiu és solament un producte inventat per la ment humana. Són fiables, les dades que els òrgans sensorials capten de l’exterior?

La percepció visual és la facultat de reconèixer i discriminar els estímuls visuals, d’interpretar-los i d’associar-los a experiències anteriors, i no solament la facultat de veure de manera correcta. La interpretació dels estímuls visuals es produeix en el cervell, no en els ulls. La impressió sensorial es produeix a la retina, però el reconeixement de la forma es produeix al cervell.

Produïda pel Centre Cultural Sant Josep.
Amb l’assessorament del Centre de Regulació Genòmica i la col·laboració de Neuro-Com Research Group. UAB.