Fomentar l'interès per la ciència i fer-la, propera, atractiva, i entenedora.

Exposició: “Art, cervell i percepció”

Del 12 de novembre al 31 de desembre, de 2014
A la Biblioteca Can Sumarro
Organitzat amb la Xarxa de Biblioteques

Exposició:

“Art, cervell i percepció”

La percepció visual és la facultat de reconèixer i discriminar els estímuls visuals, d’interpretar-
los i d’associar-los a experiències anteriors. La interpretació dels estímuls visuals es produeix
al cervell, no als ulls. La impressió sensorial es produeix a la retina, però el reconeixement
de la forma es produeix al cervell. L’exposició ha estat produïda pel Centre Cultural
Sant Josep, amb la col·laboració d’Ángel Martín-Pascual i Celia Andreu-Sánchez, membres
del Neuro-Com Research Group de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Aquesta activitat forma part de la 19a Setmana de la Ciència.