Fomentar l'interès per la ciència i fer-la, propera, atractiva, i entenedora.

3Cat-1: el primer satèl·lit català

Dimecres, 29 d’abril, de 2015, a les 19.30 h
Centre Cultural Sant Josep
conferència:Des de fa una dècada assistim a un renaixement dels petits satèl.lits, petits en mida, però no en prestacions. Com veurem al llarg d’aquesta presentació, alguns d’aquests “petits” satèl·lits poden aconseguir el mateix que els convencionals. La clau? L’us de components i tecnologies actuals, més petites, amb menor consum, i majors prestacions, tot i no haver estat validades per a l’espai. El preu a pagar? Temps de vida més curts, però econòmicament unes 100 vegades més barats. Resultat: la democratització de l’accés a l’espai. Des de fa 7 anys, a la Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicacions de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya hem muntat el Laboratori de Nanosatèl·lits.
A càrrec d’Adriano Camps, doctor en Enginyeria de Telecomunicacions, és professor al Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions de l’Escola Tècnica Superior d’ Enginyeria de Telecomunicacions de Barcelona (ETSETB), UPC.