Fomentar l'interès per la ciència i fer-la, propera, atractiva, i entenedora.

“Smart Cities, un ecosistema sensitiu”

Dimecres, 20 de maig,  de 2015, a les 19.30 h
A l'Auditori Barradas
Conferència:

“Smart Cities, un ecosistema sensitiu”

Les grans concentracions urbanes plantegen reptes lligats al consum, la mobilitat, la seguretat o la participació en la gestió pública. Aquests són reptes transversals, que cal abordar també de forma integrada i innovadora. Les ciutats han d’evolucionar cap a models de més qualitat i eficiència, més democràtics i participatius.
Amb el desenvolupament del concepte “ciutat intel·ligent” gràcies a l’ús intensiu de la tecnologia, hem arribat a configurar veritables sistemes nerviosos urbans. Podem obtenir molta informació i amb la gestió adequada podem fer ciutats més humanes, amb més qualitat de vida.

 A càrrec de Carlos Guadián. Diplomat en Gestió i Administració Pública i llicenciat en Ciències Polítiques. Especialitzat en comunicació política i anàlisi de xarxes, treballa a Autoritas Consulting, és editor de k-government.com i coordinador de continguts de la plataforma oGov.