Fomentar l'interès per la ciència i fer-la, propera, atractiva, i entenedora.

El grafè i les seves aplicacions en l’àmbit de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

Dimecres, 25 de novembre, de 2015, a les 19 h
Auditori Barradas
Conferència

El grafè i les seves aplicacions en l’àmbit de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

El grafè és un material extremadament atractiu i d’aplicació en múltiples i molt diversos
àmbits, però aquesta ponència se centrarà en revisar la utilització del grafè en aplicacions de l’àmbit de les tecnologies de la informació i les comunicacions. En les possibilitat que ofereix el grafè en la realització d’antenes extremadament petites (nano-antenes o grahennas) que requereixen els nano-dispositius per comunicar-se via ràdio, cosa que possibilitarà les xarxes de nano-sensors amb les que es podran fer realitat aplicacions, fins ara inimaginables, com ara la monitorització de la salut de les persones en temps real, la detecció preventiva de condicions mediambientals proveint-nos d’una mena de sisè sentit, el control de la nostra atenció mentre conduïm o estem seguint una classe, o la interconnexió de milions de processadors de gran capacitat de càlcul en un sol xip.


A càrrec de Josep Solé Pareta, PhD. Investigador del Centre de Comunicacions Avançades de Banda Ampla (CCABA). Dept d’Arquitectura de Computadors (DAC). Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).