Fomentar l'interès per la ciència i fer-la, propera, atractiva, i entenedora.

Dona, ciència i tecnologia: una “carrera” de fons

Dimecres, 9 de març, de 2016, a les 19.00 h
Auditori Barradas
Conferència

Dona, ciència i tecnologia: una “carrera” de fons

En l'actualitat, homes i dones accedeixen a la formació universitària aparentment en paritat, però a les titulacions de caire tecnològic encara no s'ha assolit un mapa de població que reprodueixi els percentatges de la societat.

Així, en aquesta xerrada es comenta com va ser l'accés de les dones a la universitat en carreres de ciència i tecnologia, quina va ser la resposta de la societat, curiositats, anècdotes, dades numèriques d'abans i d'ara. Es posa de relleu la poca visibilitat de la dona a l'àmbit tecnològic i com encara s'arrosseguen estereotips que no afavoreixen l'apropament de la dona a les titulacions tecnològiques. Una xerrada per fer pensar.

A càrrec de Núria Salán. Investigadora i professora a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), al Departament de Ciència dels Materials i Enginyeria Metal•lúrgica.