Fomentar l'interès per la ciència i fer-la, propera, atractiva, i entenedora.

Impressió 3D, la revolució digital

Dimecres, 18 de maig, a les 19 h
Auditori Barradas
Conferència

“Impressió 3D, la revolució digital”

Estem vivint una nova revolució industrial que ens porta als processos de creació digitalitzats i a la producció a mida, i tot gràcies a la fabricació digital.
Ens estem acostumant a rebre notícies com la impressió digital d’un edifi ci o d’un òrgan humà per a trasplantaments.

Els especialistes semblen que estan d’acord a pensar que en la tecnologia actual hi ha pocs límits en l’anomenada fabricació digital, però molts usuaris es pregunten què poden fer a casa seva amb una impressora 3D.

A càrrec de Xavier Martínez Faneca, enginyer industrial, chief technical offi cer a la Fundació CIM adscrita a la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech.
Organitzada amb la col·laboració de la Fundació CIM.