Fomentar l'interès per la ciència i fer-la, propera, atractiva, i entenedora.

ATOMITZA’T

Dimecres, 24 de maig de 2017,  a les 19.00 h.
Centre Cultural Sant Josep
Activitat teatralitzada:  Per a totes les edats...i sense coneixements previs!!!


ATOMITZA’T

Un viatge des de l'estructura atòmica a la nanotecnologia.


Clausura de l'exposició l'invisible nanomón. Farem el recorregut invers de l'inici de l'exposició, anirem del mon atòmic al mon nano...però anirem jugant, anirem participant. Farem d'àtoms, de molècules, la taula periòdica...sabrem com funcionen els equips típics de la nanotecnologia i els protagonistes sereu vosaltres..voleu fer una visita al mon atòmic? Us hi esperem!

Conduirà l’activitat: Jordi Diaz,  Doctor en Química,  PhD Nanoscopist and nanodivulgator
Responsable i Tècnic Unitat de Tècniques Nanomètriques (CCiTUB)
Coordinador Nanodivulga UB Universitat de Barcelona