Fomentar l'interès per la ciència i fer-la, propera, atractiva, i entenedora.

Educació, Esport.

MATINS DE CIÈNCIA
Biblioteca Tecla Sala
Dijous 5 d’octubre, a les 11.30 h.
Educació, Esport. 

Diversos estudis científics demostren que moltes coses en l’educació han de canviar. S’estudien paràmetres diferents en cada cas, per millorar el rendiment escolar. Parlem de talents, necessitats, mètodes, deures, fracàs escolar, etc.
L’esport té relació directa amb la Ciència i amb la Salut, perquè el cos és com una màquina i el seu rendiment físic i mental depèn d’uns indicadors individuals que cada vegada coneixem millor.


a càrrec del biòleg  Manuel Suárez