Fomentar l'interès per la ciència i fer-la, propera, atractiva, i entenedora.

Dones invisibles per a la medicina

Dijous, 15 de febrer, a les 19.00 h
Centre Cultural Sant Josep
CONFERÈNCIA

“Dones invisibles per a la medicina”

Els biaixos (o desviacions) de gènere en la medicina causen invisibilitat de les dones: els estereotips de gènere, l’absència de dones en les cohorts utilitzades per la investigació i la docència, la no valoració de les condicions de vida i treball i la sobrecàrrega psicosocial, l’absència d’investigació en morbiditat diferencial, evolució i tractaments, una organització sanitària androcèntrica, els biaixos en prevenció i promoció de la salut...

A càrrec de Carme Valls, especialista en endocrinologia, professora de la Universitat de Barcelona, pertany a l’ONG Centre d’Anàlisi i Programes Sanitaris, l’objectiu de la qual és investigar i posar en evidència les diferències de gènere en la salut i en els serveis sanitaris.