Fomentar l'interès per la ciència i fer-la, propera, atractiva, i entenedora.

Jocs d’aposta i noves tecnologies.

Dimecres 11 d’abril, de 2018, a les 19.00 h
Centre Cultural Sant Josep
Conferència
Jocs d’aposta i noves tecnologies.Cada cop més la societat fa un us generalitzat dels dispositius mòbils i de les noves tecnologies, això incrementa el riscos potencials,com desenvolupar una patologia addictiva, sobretot al joc i les apostes. Els factors clau en aquests riscos són l'anonimat, la possibilitat d'accedir durant les 24 hores del dia, la resposta immediata i la capacitat d'evadir-se de l'entorn que propicien les noves tecnologies.
La doctora Susana Jiménez, ens explicarà com es troba aquesta problemàtica actualment, quins són els possible passos per a sortir d’aquestes addiccions i les possible teràpies.

Susana Jiménez , és Coordinadora de la Unitat de Joc Patalògic, Responsable Psicologia General del Servei de Psiquiatria de l’Hospital Universitari de Bellvitge (HUB) i Professora Associada de l’Assignatura Psicologia. Departament de Ciències Clíniques. Facultat de Medicina. Universitat de Barcelona. Investigadora de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge-IDIBELL. Co-Investigadora Principal del (CIBERobn), Insituto de Salud Carlos III.

Activitat en col·laboració amb l’IDIBELL