Fomentar l'interès per la ciència i fer-la, propera, atractiva, i entenedora.

Que extremadament estúpid he estat per no haver pensat en això!

Dimecres, 12 de febrer, de 2020, a les 19 h
Centre Cultural Sant Josep
Conferència


Ciència i Societat abans de la revolució darwiniana

La dècada abans de la publicació de l’origen de les espècies, obra que va commocionar el món de la ciència en general i de les anomenades llavors ciències naturals en particular, va ser especialment important. Ja existia un ambient social i científic que estava preparat per acceptar un canvi de paradigma tan important com el que va suposar la teoria Darwiniana. Tot un conjunt de pensadors i intel·lectuals van rebre, amb satisfacció  malgrat l’oposició de moltes personalitats més conservadores, una teoria innovadora que va revolucionar el pensament científic i social.

A càrrec de Gustavo A. Llorente, professor de la Facultat de biologia de la Universitat de Barcelona, Treballa en diversos aspectes de Biologia i Evolutiva com són  l’anàlisi de la plasticitat fenotípica en les espècies d'amfibis que formen part d’una comunitat sota condicions d’estrès i  l’Ecologia Evolutiva d’espècies invasores, així com en diversos aspectes de la conservació de vertebrats, centrat fonamentalment en Amfibis i rèptils. Participa en l’assignatura Evolució del Pensament Biològic que s’imparteix en la Facultat de Biologia de la UB.