Fomentar l'interès per la ciència i fer-la, propera, atractiva, i entenedora.

Presentació del Pla estratègic en comunicació científica a L'Hospitalet

 El 10 de novembre s'ha presentat el Pla estratègic en comunicació científica a L'Hospitalet.

En converses amb els diferents serveis i equipaments de l’Ajuntament, així com amb altres actors de la comunicació científica de la ciutat, s’han constatat  reptes com: 

Comunicar la ciència que es fa a la ciutat.

Organitzar activitats amb major participació de la ciutadania en la ciència (com, per exemple, projectes de ciència ciutadana).

Explorar diferents formats de comunicació científica.

Incrementar la participació de la ciutadania i de la comunitat recercaire en comunicació científica.

Donar suport a l’educació científica formal.

Contribuir a la formació en comunicació de la comunitat investigadora de la ciutat.

Evitar les contradiccions i ambigüitats en matèria de comunicació científica per part de l’Ajuntament. 

Aconseguir finançament per incrementar i millorar les accions de comunicació científica. 


#LHCiencia #LHospitaletesciencia