Fomentar l'interès per la ciència i fer-la, propera, atractiva, i entenedora.

Setmana de la Ciència 2020 - La matèria de què estan fets els records

Dijous, 19 de novembre a les 19 h

Conferència per streaming a través de  https://www.youtube.com/user/pessicsdeciencia
La matèria de què estan fets els records

La comprensió dels processos cerebrals de maneig de la informació està determinant avenços revolucionaris de les ciències de la computació i la robòtica. Des del punt de vista científic resulta un misteri fascinant que, del fabulós entramat de xarxes de neurones de diferents subtipus, i altres espècies cel·lulars, com els astròcits, emergeixin el pensament, la memòria, els somnis, les emocions i la consciència. 
Com codifica el cervell la informació sensorial de manera que sigui "emmagatzemable"? S'aconsegueixen recuperar de forma fidedigna? Com es recuperen els atributs sensorials o d'altres categories associats? La majoria de nosaltres confiem que el que recordem és un fragment fidedigne de la realitat. Però la memòria té algunes propietats interessants: és selectiva, ens permet oblidar o, simplement, no emmagatzemar allò que no ens interessa, i és creativa, és a dir, no es tracta d'un "magatzem", sinó que, igual que succeeix amb la percepció, intervenim activament en l'adquisició de la informació, en la forma en què s'emmagatzema i per tant en la forma que es recorda. A més, cada vegada que recordem "reinventem" una mica el record. Això és perquè quan aquesta memòria es porta al plànol conscient, es torna fràgil, i en re-consolidar-la incorporem elements que no hi eren.

A càrrec de Mara Dierssen, metgessa i doctora en Neurobiologia; directora d’investigació al Centre de Regulació Genòmica de Barcelona. 
Modera: Mireia Ortega, llicenciada en Bioquímica; doctora en Biomedicina, divulgadora i conferenciant.