Fomentar l'interès per la ciència i fer-la, propera, atractiva, i entenedora.

CONEIX MILLOR EL CICLE DE L’AIGUA

13a. Setmana de la Ciència
19 novembre - hora: 19.30h

Conferència

L'aigua és un recurs que la natura proporciona d'una manera renovable, però no il•limitada. L'aigua dels mars i oceans s'evapora i puja a l'atmosfera, es condensa formant els núvols, i cau sobre la Terra en forma de pluja, neu o calamarsa... i el cicle torna a començar. Sovint, el creixement de la població i el desenvolupament de les activitats econòmiques generen una pressió sobre el medi que provoca que el cicle de l'aigua es vegi amenaçat i esdevingui quelcom fràgil i vulnerable.

A càrrec de: Anna Villena, tècnica d'Educació Ambiental

Organitzat amb: Àrea Medi Ambient