Fomentar l'interès per la ciència i fer-la, propera, atractiva, i entenedora.

La importància de l'Amazònia en el planeta

13a. Setmana de la Ciència
13 novembre - hora: 19.30h
Conferència

L’Amazònia és un continu, una xarxa de relacions complexes i dinàmiques que mantenen una de les zones amb més alta biodiversitat del món.
Conèixer la importància del seu funcionament i dels factors que influencien en el mateix, és bàsic per entendre i mantenir aquest i altres pulmons del planeta.
Les agressions ambientals que pateix actualment l’Amazònia tenen conseqüències negatives a nivell ambiental, social i econòmic.
Conservar l’Amazònia és vital pel futur del planeta

A càrrec de: Estefania Vilardebó, biòloga
Organitzat amb: CEAM