Fomentar l'interès per la ciència i fer-la, propera, atractiva, i entenedora.

Presentació XARXA TECNOVOL

14 novembre - hora: 19.30
13a. Setmana de la Ciència.

L’objectiu és crear una xarxa de persones voluntàries, que vulguin posar els seus coneixements de tecnologia aplicada al servei de la comunitat. A l’estil d’un banc de temps, s’organitzen accions informatives o d’intercanvi de coneixements, segons les necessitat de la gent.
Organitzat amb: Associació JIS i l’Àrea de Joventut .