Fomentar l'interès per la ciència i fer-la, propera, atractiva, i entenedora.

Catalunya pren el sol

dissabte, 12 de juny de 2010,a les 16.00 h.
Taller.

Introducció sobre els problemes energètics actuals, el paper de les energies renovables i en concret de l'energia fotovoltaica.
Es farà una pràctica de muntatge d'un equip autònom solar. Tant el muntatge com l'ús de l'equip permeten saber exactament quins elements conformen una instal·lació fotovoltaica i com s'han de tractar per assegurar-ne una llarga durabilitat.

El taller està dissenyat per Intiam Ruai, dins d’un projecte gestionat per la Fundació Terra, que forma part de la col·laboració del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya i el Moviment Laic i Progressista.

per participar-hi envieu un correu a
ccultural.santjosep@l-h.cat