Fomentar l'interès per la ciència i fer-la, propera, atractiva, i entenedora.

L’energia nuclear: com ens afecta i el per què del seu debat.

dimecres, 16 de juny de 2010, a les 19.30 h.
Xerrada.

L’energia nuclear: com ens afecta i el per què del seu debat

Els reactors nuclears es van dissenyar i construir per proporcionar el material necessari per la bomba atòmica llençada sobre Nagasaki. Després, a través d'una propaganda sense precedents, se'ns van presentar com beneficiosos per a la humanitat i capaços de produir una electricitat tan barata que no valdria la pena que fos mesurada.
La situació d'Iran, Corea, Pakistan, Índia, Israel entre altres, mostra que la proliferació nuclear, també pronosticada fa molts anys pels crítics, malauradament és un tema molt preocupant.

A càrrec de Joaquim Corominas, enginyer in­dus­trial, mem­bre fundador del Grup de Científics i Tèc­nics pel Futur No Nuclear.