Fomentar l'interès per la ciència i fer-la, propera, atractiva, i entenedora.

Quan la calculadora són els dits. Càlcul mental i “digital”

dimecres, 26 d'octubre de 2011, 19.30 h
Xerrada - Taller

A l’hora de fer càlculs numèrics no tenim un únic procediment, podem fer-los de formes diverses (amb el dits, mentalment, amb llapis i paper, amb calculadora , amb l’ordinador…)

El taller consistirà en fer "in situ" alguns algorismes diferents dels tradicionals (per exemple multiplicació russo-egípcia) i una sèrie de càlculs (quadrats de números, productes de dos números, etc )fent servir “la calculadora dels dits”, aplicant propietats elementals que es justificaran matemàticament de forma senzilla i intuïtiva.

Es pretén fer veure de forma pràctica que es poden fer càlculs d’una certa complexitat sense fer servir ni calculadora, ni llapis ni paper, i fins i tot de forma més ràpida, lúdica i socialitzadora.

A càrrec de Robert Escribano Martínez, professor de matemàtiques a secundària; llicenciat en Filosofia, president de “El Casalet" Moviment d’Ensenyants de l’Hospitalet.