Fomentar l'interès per la ciència i fer-la, propera, atractiva, i entenedora.

Alteracions de la parla i la comunicació: el paper del logopeda

Dimecres, 29 de febrer de 2012, 19.30 h
Conferència:

El llenguatge i la comunicació verbal són dues de les grans conquestes de la humanitat. Avui, encara més, sabem que les habilitats comunicatives són una de les eines necessàries per a l’èxit personal i professional. Les persones amb dificultats per a la comunicació pateixen un handicap en les seves carreres i una pèrdua de qualitat de vida.
La logopèdia és la disciplina que pot donar resposta a aquestes dificultats.

Sovint associem la feina del logopeda a l’actuació amb nens que no parlen bé. Desconeixem que el logopeda pot ajudar a millorar la comunicació també a adults malalts i també a persones sanes que volen comunicar millor.

A càrrec de Josep Ma Vila, doctor en psicologia, professor de logopèdia a la Universitat Ramon Llull.