Fomentar l'interès per la ciència i fer-la, propera, atractiva, i entenedora.

El fil groc de l’energia

Taller familiar
Dissabte 17 de novembre de 2012, d’11.00 a 14.00 h
Centre Cultural Sant Josep

Construirem petites llanternes i altres prototips alimentats amb cel·les solars, dinamos i bio-bateries de fruita. Per facilitar la interacció amb la tecnologia integrarem materials reciclats i diversos kits que permetran als nens i nenes acoblar circuits electrònics segurs de baix voltatge (màx. 3-5 volts). Des de l’esperit del DIT, do it together, les activitats proposades volen proporcionar a grups de nens/es una alfabetització tecnològica que els converteixi en creadors d’aparells tecnològics i productes interactius, en lloc de ser usuaris passius i consumidors.

A càrrec de Susanna Tesconi coordinadora del laboratori d’interacció del Dhub, Museu del Disseny de Barcelona i part del programa de Doctorat de Recerca en Educació de la UAB.