Fomentar l'interès per la ciència i fer-la, propera, atractiva, i entenedora.

Què fa un investigador?

Conferència
Divendres 16 de novembre de 2012, 12.00 h
Biblioteca Tecla Sala

La paraula investigació engloba moltes disciplines, però en qualsevol d'elles, el seu treball requereix perseverança, iniciativa, creativitat i enginy. La investigació és el que ens fa progressar i avançar en el coneixement, com per exemple en la prevenció i cura de malalties. Això és el que en definitiva converteix el treball d'investigador en una de les professions més enriquidores que existeixen.

A càrrec de Laura Valle, investigadora Ramon i Cajal del grup de recerca en Càncer Hereditari de l’IDIBELL
Organitzat amb l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) i la Xarxa de Biblioteques.