Fomentar l'interès per la ciència i fer-la, propera, atractiva, i entenedora.

Per què ens recordem de les coses? Els mecanismes de la memòria.


Dimarts 20 de novembre, de 2012, 19.00 h
Conferència

Biblioteca de Bellvitge

El procés de recordar és una habilitat fonamental per poder interactuar amb el nostre entorn. Del seu funcionament correcte en depèn que siguem capaços, per exemple, de recordar un número de telèfon, de ser conscients de la nostra identitat i del nostre passat així com de poder anticipar o imaginar circumstàncies de la vida sense tenir la necessitat d’haver-les viscut en persona. La memòria no és un procés passiu sinó un procés actiu i en constant funcionament, que està íntimament lligat a factors individuals i que en última instància ens permet interpretar i “reconstruir” la realitat que ens envolta.


A càrrec de Lluís Fuentemilla, investigador del grup de Cognició i Plasticitat Cerebral IDIBELL-UB.

Organitzat amb l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL)
i la Xarxa de Biblioteques