Fomentar l'interès per la ciència i fer-la, propera, atractiva, i entenedora.

Producció de biodièsel a partir de microalgues


Dimecres 21 de novembre de 2012, 19.30 h
Conferència
CC Sant Josep

L’ús continuat dels combustibles fòssils és del tot insostenible. El biodièsel és una bona alternativa al petroli com a combustible, no obstant, el biodièsel derivat dels anomenats conreus energètics no està exempt de problemàtica. A més a més, s’ha estimat que la demanada de biodièsel en un futur no molt llunyà no podrà ser coberta només amb el biodièsel obtingut a partir de conreus energètics, de greixos animals o olis reciclats de cuina. Le microalgues s’han presentat com la única font renovable de biodièsel que potencialment podria ser capaç de satisfer la demanda mundial de combustibles per al transport. En aquesta xerrada farem una breu introducció a les microalgues i de perquè s’han presentat com una possible solució als problemes de combustibles a nivell mundial, repassarem també la situació actual i les perspectives de futur de la producció comercial de biodièsel a partir de microalgues.

A càrrec de Rosa Trobajo, doctora en biologia, investigadora de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)