Fomentar l'interès per la ciència i fer-la, propera, atractiva, i entenedora.

Per a què serveix el sexe?

Dimecres, 13 de març,de 2013 a les 19.30 h
Lloc: al CC Sant Josep
Conferència


Per a què serveix el sexe?

La paraula sexe té moltes connotacions i evoca molts pensaments. En aquesta ocasió ens plantejarem com es va originar el sexe, quin és el seu origen evolutiu i com contribueix a l’evolució. S’explicaran diferents estratègies sexuals en el món animal i quina utilitat té en l'espècie humana, més enllà de la simplement reproductora.

A càrrec de David Bueno, doctor en biologia, professor i investigador de la Universitat de Barcelona.