Fomentar l'interès per la ciència i fer-la, propera, atractiva, i entenedora.

Malalties neurodegeneratives: l’epidèmia del segle 21?


Dimecres, 20 de març, de 2013,  a les 19.30 h
Lloc: al CC Sant Josep
Conferència

L’envelliment de la població ha comportat un augment espectacular de les malalties neurodegeneratives, especialment de l’Alzheimer i el Parkinson. Durant els darrers anys s’han fet molts avenços per poder entendre per què apareixen i es desenvolupen aquestes malalties, però encara ens falta feina per fer. El repte ara és desenvolupar mètodes per diagnosticar aquestes afeccions molt abans que n’apareguin els primers símptomes, i desenvolupar tractaments que evitin que la malaltia progressi.
A càrrec d’Isidre Ferrer, director de l’Institut de Neuropatologia de l’Hospital Universitari de Bellvitge i investigador de l’IDIBELL.

Organitzat amb l’IDIBELL