Fomentar l'interès per la ciència i fer-la, propera, atractiva, i entenedora.

Com ha evolucionat el nostre crani ?

Dimecres, 10 d’abril, de 2013 a les 19.30 h
Lloc: Centre Cultural Sant Josep
Conferència

Durant el procés evolutiu, el crani dels humans ha hagut de canviar de forma per encabir un encèfal altament expandit. Però l’estudi anatòmic del crani també ens aporta informació sobre els canvis que s'han produït en els humans en els aparells masticatori i fonador, a banda que la locomoció bípeda característica dels humans també n’ha afectat la forma.

A càrrec de Josep Ma Potau, professor titular de la Unitat d'Anatomia i Embriologia humana de la Universitat de Barcelona.