Fomentar l'interès per la ciència i fer-la, propera, atractiva, i entenedora.

La habitación de Fermat

Dimecres, 3 d’abril, de 2013,  a les 18.30 h
Lloc: Biblioteca Can Sumarro
Projecció i comentari

Pel·lícula dirigida per Luis Piedrahita i Rodrigo Sopeña el 2007.
Gran part de la trama principal fa referència a l'anomenada conjectura de Goldbach, que planteja que qualsevol nombre parell es pot descompondre com la suma de dos nombres primers.
Quatre matemàtics, que no es coneixen entre si, són convidats per un misteriós amfitrió amb el pretext de resoldre un gran enigma. Es troben en una sala que comença a minvar cada cop que no poden resoldre un enigma fins que corren el risc de morir aixafats entre les seves parets.

També es projectarà el comentari d’Anton Aubanell i Joan Jareño, matemàtics, professors de secundària i membres del CREAMAT

Organitzada amb la Xarxa de Biblioteques de l’Hospitalet